lördag 21 september 2013

Herrestads säteri - Herrgård vid Värnamo
Emelie Petersen är en sådan där historisk person som jag känner full förståelse för varför folk bevarar hennes minne än idag.

Hon föddes i Hamburg i Tyskland 1870 och gjorde därifrån en rejäl resa. Hon gifte sig som tjugoårig och flydde från Tyskland 1806 då Hamburg ockuperades av franska napoleontrupper, och övergav sitt liv med överklass och intellektuella till att knappt tio år senare ta över Herrestads Säteri. Säteriet ligger någon mil utanför Värnamo i Småland, nära nöjesparken High Chapparall.

I Sverige fick hon fart på det frikyrkliga livet i det fattiga Värnamoomtådet genom att bland annat anordna syföreningsmöten med bön.
Hon startade genom dessa en sorts arbetsförmedling för fattiga kvinnor, ett projekt som även rönte uppmärksamhet utomlands och startade upp en anstalt för föräldralösa barn, därav fick hon namnet "mormor på Herrestad".
Ni ser, hon fick uträttat en hel del!
Länkar till mer läsning hittar du längst ner i detta inlägg.

Herrgården, eller säteriet, finns omtalad redan på 1300-talet, enligt källor jag själv anser lite väl tunna, men en som skriver om detta är gamle Fotbollshjälten Jonas Thern som tillsammans med sin familj köpte gården 1996 och förvandlade den från ett sjukhem till en bostad och vandrarhem-konferenshotell.

Länkar
Karta

Gårdens egen hemsida

Om mormor på Herrestad:

Mormor.se

Wikipedia

Inga kommentarer: