onsdag 30 mars 2016

Tomarps Kungsgård


Tomarps kungsgård


Tomarp är ett stort ställe, jag trodde det skulle vara ett mindre hus men detta slott är rejält. Idag är det vitt men har haft en rosa färg och torn. 

Den rosa färgen fick kungsgården innan det 1660 förlorade sin sista danska ägare Ove Giedde som en del av det Bornholmska vederlaget.

"Baksidan" av slottet

Tomarp blev Överstelöjtnantboställe för svenskarna fram till 1729 då det blev översteboställe. Att det blev ett Överstelöjtnant/översteboställe är en tydlig markering att det var ett statushus. Fram till första halvan av 1800-talet fick du som officer en gård som motsvarade din militära grad så i Sverige byggde man nya hus efter rang men i Skåne fanns redan många gamla/övergivna/beslagtagna herresäten i stor prakt som blev officersbostäder.

Tomarps kungsgård var en högstatusgård som därför fick en hög officer.

Läs mer om officersbostäder i skåne i denna magisteruppsats från Lunds universitet.

Dammen.

Tomarp var från början en fyrsidig ringmursborg med rötter från 1200-talet, så vi talar om en plats med historisk pondus. Du ser bla spår av medeltiden, renässansen och karolinsk barock och vallgraven finns kvar i form av en fiskdamm.

Storkar på Tomarp

Vi körde förbi i skymningen en snöig marssöndag. Ett lugn låg tungt runt gården. Vi möttes av en promenerande stork, en katt strök vid vägkanten och när vi gick ut hörde vi hundskall.

Det var vackert men inte vackert som i fint och välpolerat, utan som i tungt, respektingivande och mystiskt.

Porten in till slottet.

Mystiskt. Ja, när snön faller så sakta som den gjorde vid vårt besök så skenar fantasin iväg. Det fanns spår in till slottet men inte ut och det lös i ett fönster; "Sitter någon alldeles i sin ensamhet därinne?!"

En perfekt miljö för en spännande thriller eller skräckfilm!

Jag blev lite förälskad i denna, för sammanhanget, enkla byggnad. Sätter upp den på min "att besöka"-lista inför sommaren.

Det är utställningar i slottet så in kommer en!

/Per


Karta dit:Wanås slott
Var Tomarps kungsgård intressant så gillar du kanske Wanås slott med sin jättestora skulpturpark.  

Inga kommentarer: